19
lipiec 2024, piątek
IMIENINY: Marcina, Wincentego, Wodzisława

TERAZ
zachmurzenie małe
27°
DZIŚ
zachmurzenie małe
27°
JUTRO
zachmurzenie duże
27°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

I sesja Rady Gminy VIII kadencji

19 listopada 2018 roku


19 listopada 2018 roku w Sali Błękitnej Urzędu Gminy odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy Kobierzyce VIII kadencji. Jej celem było ukonstytuowanie się nowej Rady. Otwarcia sesji dokonała radna senior - Elżbieta Regulska. Przywitała wszystkich zebranych i przedstawiła porządek obrad.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Zbigniew Dobrzański wręczył nowym radnym zaświadczenia o ich wyborze. Odbyło się uroczyste zaprzysiężenie. Piętnastu radnych elektów powtarzało tekst ślubowania, którego treść zapisano w ustawie samorządowej. Oto jego słowa: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i mieszkańców”. Wielu radnych dodawało: „Tak mi dopomóż Bóg”.

W ten sposób zamknięto tę uroczystą część sesji i rozpoczęto prace konstytuujące Radę Gminy.

W tajnym głosowaniu radni wybrali Przewodniczącego Rady Gminy Kobierzyce. Tę funkcję powierzono Elżbiecie Regulskiej.

Następnie Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Zbigniew Dobrzański wręczył Ryszardowi Pacholikowi zaświadczenia o wyborze na wójta. Ryszard Pacholik uroczyście ślubował: „Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.

Przeprowadzono kolejne wybory, tj. Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących Stałych Komisji Gminnych. Rolę Zastępcy Przewodniczącego powierzono Henrykowi Łoposzce. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej została Anna Trojanowska-Zochniak. Pracom Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska będzie przewodniczył Jarosław Zawisza. Funkcję Przewodniczącego Komisji Użyteczności Publicznej objął Czesław Stadnik, Komisji Rolnej i Zagospodarowania Przestrzennego Wiesław Muraczewski, a Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Wiesław Szwed. Od dzisiaj rozpoczęła pracę Rada Gminy Kobierzyce w składzie: Apolonia Kasprzyk-Czepielinda, Elżbieta Regulska, Anna Trojanowska-Zochniak, Henryk Łoposzko, Radosław Jankiewicz, Adrian Łukowicz, Wiesław Muraczewski, Wiesław Szwed, Krzysztof Kmiecik, Robert Sala, Czesław Stadnik, Adam Raś, Jarosław Zawisza, Andrzej Krzesłowski, Łukasz Orfin.
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR