I sesja Rady Gminy VIII kadencji

19 listopada 2018 roku
19 listopada 2018 roku w Sali Błękitnej Urzędu Gminy odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy Kobierzyce VIII kadencji. Jej celem było ukonstytuowanie się nowej Rady. Otwarcia sesji dokonała radna senior - Elżbieta Regulska. Przywitała wszystkich zebranych i przedstawiła porządek obrad.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Zbigniew Dobrzański wręczył nowym radnym zaświadczenia o ich wyborze. Odbyło się uroczyste zaprzysiężenie. Piętnastu radnych elektów powtarzało tekst ślubowania, którego treść zapisano w ustawie samorządowej. Oto jego słowa: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i mieszkańców”. Wielu radnych dodawało: „Tak mi dopomóż Bóg”.

W ten sposób zamknięto tę uroczystą część sesji i rozpoczęto prace konstytuujące Radę Gminy.

W tajnym głosowaniu radni wybrali Przewodniczącego Rady Gminy Kobierzyce. Tę funkcję powierzono Elżbiecie Regulskiej.

Następnie Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Zbigniew Dobrzański wręczył Ryszardowi Pacholikowi zaświadczenia o wyborze na wójta. Ryszard Pacholik uroczyście ślubował: „Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.

Przeprowadzono kolejne wybory, tj. Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących Stałych Komisji Gminnych. Rolę Zastępcy Przewodniczącego powierzono Henrykowi Łoposzce. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej została Anna Trojanowska-Zochniak. Pracom Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska będzie przewodniczył Jarosław Zawisza. Funkcję Przewodniczącego Komisji Użyteczności Publicznej objął Czesław Stadnik, Komisji Rolnej i Zagospodarowania Przestrzennego Wiesław Muraczewski, a Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Wiesław Szwed. Od dzisiaj rozpoczęła pracę Rada Gminy Kobierzyce w składzie: Apolonia Kasprzyk-Czepielinda, Elżbieta Regulska, Anna Trojanowska-Zochniak, Henryk Łoposzko, Radosław Jankiewicz, Adrian Łukowicz, Wiesław Muraczewski, Wiesław Szwed, Krzysztof Kmiecik, Robert Sala, Czesław Stadnik, Adam Raś, Jarosław Zawisza, Andrzej Krzesłowski, Łukasz Orfin.