20
lipiec 2024, sobota
IMIENINY: Czesława, Hieronima

TERAZ
zachmurzenie małe
23°
DZIŚ
zachmurzenie małe
23°
JUTRO
bezchmurnie
30°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Informacja dla Mieszkańców

„Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”

01 grudnia 2016r Wójt Gminy Kobierzyce podpisał umowę partnerską dotyczącą projektu pn „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska” między Gminą Kobierzyce oraz 14 wybranymi gminami Dolnego Śląska tj. Gminą Miejską Bolesławiec, Gminą Miejską i Gminą Wiejską Dzierżoniów, Gminą Wiejską Lubin, Gminą Kąty Wrocławskie, Gminą Wiejską Kłodzko, Gminą Krośnice, Gminą Milicz, Gminą Pieszyce, Gminą Siechnice, Gminą Twardogóra, Gminą Żmigród, Gminą Żórawina, a Oddziałem Terenowym Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” w Świdnicy – pełniącego role Lidera oraz wnioskodawcy i realizatora w/w Projektu. Wymienione wyżej gminy jak również Gmina Kobierzyce, pełnić będą rolę Partnera wspierającego Projekt.

Przewidywana ilość instalacji na które będzie można ubiegać się o dofinansowanie przypadające na jednego partnera musi mieścić się w przedziale 30-50 szt. Instalacji. W przypadku gdy w którejś z partnerskich gmin będzie mniejsze zainteresowanie Projektem, wówczas potencjalnie wolne miejsca są przeznaczone dla gmin – partnerów w których zainteresowanie mieszkańców udziałem w projekcie było większe niż maksymalna przewidywana liczba uczestników przypadająca na jednego partnera. Wniosek aplikacyjny do konkursu RPO WD w ramach Działania 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych złożony zostanie najpóźniej do 13.12.2016r. Przewidywany termin ogłoszenia listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały największą liczbę punktów i w rezultacie wybrane zostaną do dofinansowania, to maj 2017r.

Realizacja Projektu uzależniona jest od uzyskania dofinansowania z Funduszy Unii Europejskiej, w przypadku nie uzyskania w/w dofinansowania projekt nie zostanie zrealizowany.
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR