Informacja dla Rodziców

Dzieci wykazywanych na liście dzieci nie przyjętych do przedszkoli samorządowych w Gminie Kobierzyce na rok 2017/2018Informujemy, że zgodnie z art. 14 ust. 4b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) Gmina zagwarantowała miejsca przedszkolne wszystkim dzieciom z list dzieci nie przyjętych do przedszkoli samorządowych w rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 w następujących placówkach oświatowych:

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej ( dodatkowe oddziały przedszkolne),
• Gminny Zespół Szkół w Bielanach Wrocławskich ( dodatkowy oddział przedszkolny)
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pustkowie Żurawskim ( wolne miejsca w przedszkolu).

Kryterium skierowania dziecka do odpowiedniej placówki jest odległość od miejsca jego zamieszkania.

O miejscu realizacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 rodzice zostaną poinformowani listownie przez Wójta Gminy Kobierzyce.

Formalności związane z zapisem do oddziału przedszkolnego należy dopełnić we wskazanej w piśmie placówce.