Informacja Dotycząca Świadczenia Wychowawczego

tzw. 500 plus

Szanowni Państwo !

Uprzejmie informujemy, iż okres świadczeniowy 2019/2021 dotyczący świadczenia wychowawczego 500+ trwa od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r. Oznacza to, iż obecnie nie ma potrzeby ponownego składania wniosków przez osoby, które pobierają 500 +. Świadczenie przyznane jest aż do maja 2021 r. Prosimy, aby wnioski były składane jedynie w sytuacji urodzenia się dziecka, bądź, jeśli ktoś z Państwa do tej pory nie skorzystał jeszcze ze świadczenia wychowawczego 500+.

Jednocześnie informujemy, iż świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko w rodzinie do ukończenia przez nie 18-tego roku życia. Informacja, tel: 71 36 98 005, 71 36 98 004, 71 36 98 026

Dyrektor GOPS

L. T. Oszczyk