Informacja dotycząca wywozu ścieków

Urząd Gminy Kobierzyce oraz KPWiK informują, że obecnie funkcjonująca oczyszczalnia ścieków pracuje pod pełnym obciążeniem,co powoduje poważne perturbacje w odbiorze płynnych nieczystości z przydomowych szamb (czyli zbiorników bezodpływowych). Utrudnienia te będą występowały jeszcze przez mniej więcej rok, aż do zakończenia budowy nowej oczyszczalni, która została wymyślona i zaprojektowana właśnie po to, by rozwiązać m.in. te problemy, zgłaszane także przez naszych mieszkańców.

Uwaga! Doraźnym sposobem na złagodzenie powstałych niedogodności jest możliwość odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Żórawinie. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie zareagował pozytywnie na prośby Urzędu Gminy Kobierzyce i wydał zgodę na przyjmowanie nieczystości od mieszkańców naszej Gminy. Każdy, kto chciałby skorzystać z tej możliwości proszony jest o bezpośredni kontakt z GZGK Żórawina pod numerem telefonu 71 316 51 16.

Informujemy jednocześnie, że z listy podmiotów, które posiadają zezwolenia Wójta Gminy Kobierzyce na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy, dostępnej na stronie https://ug-kobierzyce.sisco.info/?id=4008, w chwili obecnej, znaczna część tych podmiotów albo obsługuje tylko osoby prawne, albo nie świadczy usług w ogóle. Z zebranych telefonicznie informacji wynika, że gotowość odbioru ścieków od mieszkańców potwierdziły firmy: Margo, Ślęża, AURI – EKO i GZGK Żórawina. Proszę pamiętać, że ceny świadczonych usług są określane są niezależnie i indywidualnie przez te podmioty i zależą od kalkulacji, na którą składa się m. in. odległość zbiornika od oczyszczalni, do której przedsiębiorca wywozi ścieki.

Po zakończeniu budowy nowej Oczyszczalni Ścieków Kobierzyce, powstanie tam nowa stacja zlewna ścieków dowożonych, która będzie mogła bez problemu obsługiwać teren całej gminy w tym zakresie. Jednocześnie prowadzone będą prace nad skanalizowaniem pozostałych miejscowości dotychczas niewyposażonych w kanalizację sanitarną. Przepraszamy za niedogodności i liczymy na Państwa wyrozumiałość.