Informacja o udzielaniu dotacji niepublicznym placówkom oświatowym

Інформація про надання субсидій недержавним навчальним закладамInformujemy, że Gmina Kobierzyce wspiera edukację i opiekę dzieci ukraińskich uchodźców wojennych w wieku żłobkowym oraz w wieku przedszkolnym poprzez udzielanie dotacji niepublicznym placówkom.

Dotacje są przekazywane z budżetu Gminy Kobierzyce do placówek niepublicznych miesięcznie na podstawie liczby zapisanych dzieci, w tym również dzieci uchodźców z Ukrainy. Wysokość dotacji miesięcznej na każde dziecko:

Gmina promuje wszystkie placówki niepubliczne udzielając również informacji w zakresie zakładania i prowadzenia działalności.
Gmina udziela informacji o wolnych miejscach (odpłatnych i nieodpłatnych) w placówce niepublicznej dla dzieci ukraińskich uchodźców wojennych tel. 71/36 98 183.

 

Повідомляємо, що Ґміна Кобєжице підтримує навчання та догляд за дітьми українських біженців у ясельному та дошкільному віці шляхом надання субсидій недержавним закладам.

Дотації перераховуються з бюджету Ґміни Кобежице недержавним закладам щомісяця виходячи з кількості дітей, які навчаються, у тому числі дітей біженців з України. Розмір щомісячної субсидії на кожну дитину:

Гміна сприяє всім недержавним установам, надаючи інформацію про створення та ведення бізнесу.
Ґміна надає інформацію про вільні місця (платні та безоплатні) у недержавних закладах для дітей українських біженців, тел.71/36 98 183.