Informacja w Sprawie Udostępnienia

placów zabaw, boisk sportowych, skateparku oraz orlików administrowanych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w wyniku wydania:

został zniesiony zakaz korzystania z placów zabaw, boisk sportowych, skateparku oraz orlików. Jednocześnie w wyżej powołanych rozporządzeniach zostały ustalone zasady korzystania z obiektów sportowych.

Wobec powyższego informujemy, że istnieje możliwość korzystania z boisk sportowych, orlików, skateparków na zasadach określonych w wyżej wymienionych rozporządzeniach, które zostały również opisane na stronie: http://sport-kobierzyce.pl/?p=6926.

Na dzień 04.06.2020 r. brak jest wytycznych ministerstwa w zakresie korzystania z placów zabaw, dlatego też informujemy, że istnieje możliwość korzystania z placów zabaw, jednakże na własną odpowiedzialność. Po wydaniu przez ministerstwo wytycznych Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji niezwłocznie podejmie wszelkie niezbędne czynności zgodne z tymi wytycznymi.

Ikona PDF - Zarządzenie