Informator WKUPunkt informacyjny WKU Wrocław

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu dla lepszego kontaktu z mieszkańcami Gminy Kobierzyce uruchamia w Urzędzie Gminy Kobierzyce pokój nr 30 „ PUNKT INFORMACYJNY WKU” dotyczący:

1. Złożenia wniosku do służby przygotowawczej.
• kopia świadectwa ukończenia szkoły (oryginał do wglądu)
• kopia posiadanego prawa jazdy lub innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach (oryginały do wglądu)

2. Złożenia wniosku do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych.
• kopia świadectwa (dyplomu) potwierdzające wykształcenie (oryginał do wglądu)
• kopia posiadanego prawa jazdy lub innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach (oryginały do wglądu)

3. Złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia dotyczącego:
• przebiegu służby wojskowej pełnionej podczas wykonywania zadań poza granicami kraju w celu przyznania statusu weterana lub weterana poszkodowanego
• uregulowanego stosunku do służby wojskowej.

4. Złożenia wniosku o wydanie o wydanie duplikatu książeczki wojskowej do którego niezbędne jest dołączenie:
• aktualne zdjęcie o wymiarach 3x4cm
• informacji o uiszczeniu opłaty skarbowej w kwocie 28zł na konto gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8 , 50-141 Wrocław PKO Bank Polski S.A. nr82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

5. Otrzymać wpis przeniesienia do rezerwy w książeczce wojskowej

PUNKT BĘDZIE CZYNNY W DNIACH:
• 19 maja; 9 lipca; 17 września oraz 19 listopada 2015r.
• w godzinach od 11.45 do 12.30
• miejsce - pokój nr 30 / II piętro/

WÓJT GMINY KOBIERZYCE
Ryszard Pacholik


Propozycja - powołanie do służby przygotowawczej

Treść propozycji pobierz PDF