Jak segregowaćUlotka  Ulotka 

Segregacja odpadów komunalnych na terenie gminy Kobierzyce

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobierzyce obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi z podziałem na 5 frakcji odpadów tj.:

W zależności od rodzaju zabudowy właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i przekazywania do odbioru wskazanych poniżej odpadów w następujący sposób: