17
kwiecień 2024, środa
IMIENINY: Rudolfa, Roberta

TERAZ
słabe opady deszczu
DZIŚ
słabe opady deszczu
JUTRO
słabe opady deszczu

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Marzec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Kable, Gruz, Kartony

to odpady, które zamiast do odpowiednich pojemników lub PSZOKu coraz częściej trafiają do albo obok ulicznych koszy na terenie Gminy Kobierzyce

W związku z nagminnym wykorzystywaniem pojemników niezgodnie z ich przeznaczeniem, przypominamy że kosze uliczne nie służą do odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw indywidualnych, czy działalności gospodarczej.

Kosze uliczne to niewielkie pojemniki na niewielkie odpady, których w danej chwili nie możemy się pozbyć – np.: butelka po wodzie czy soku, pojemnik po jogurcie, papierek z batonika itp.

Na terenie Gminy Kobierzyce ustawionych jest ponad 700 koszy ulicznych. Znajdują się min.: w ciągach pieszych, pieszo–rowerowych, przy placach zabaw oraz przystankach. Ponad 500 z nich opróżnianych jest raz w tygodniu. Z pozostałych śmieci wywożone są dwa, a nawet trzy razy w tygodniu. To częstotliwość wystarczająca do utrzymania czystości w sytuacji, której kosze uliczne wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem.

Niestety część koszy notorycznie zapełniana jest odpadami z gospodarstw domowych, a nawet gruzem. W takich przypadkach nawet codzienne opróżnianie pojemników nie wystarczy do utrzymania porządku, generuje za to dodatkowe koszty ponoszone przez wszystkich mieszkańców.

Każdy ma możliwość pozbywania się śmieci w ramach gminnego systemu odbioru odpadów. Prosimy jednak o stosowanie się do przepisów i wyrzucanie odpadów komunalnych, wytwarzanych w gospodarstwach domowych, do własnych pojemników oraz nieodpłatnie do kontenerów na odpady wielkogabarytowe lub PSZOKu.

Przypominamy, że wyrzucanie do koszy ulicznych odpadów z gospodarstw domowych czy prowadzonej działalności gospodarczej jest zabronione. Czystość naszej Gminy zależy przede wszystkim od nas i od tego jak dbamy o nasze otoczenie.

Gracjana Rutkowska
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR