Kable, Gruz, Kartony

to odpady, które zamiast do odpowiednich pojemników lub PSZOKu coraz częściej trafiają do albo obok ulicznych koszy na terenie Gminy Kobierzyce


W związku z nagminnym wykorzystywaniem pojemników niezgodnie z ich przeznaczeniem, przypominamy że kosze uliczne nie służą do odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw indywidualnych, czy działalności gospodarczej.

Kosze uliczne to niewielkie pojemniki na niewielkie odpady, których w danej chwili nie możemy się pozbyć – np.: butelka po wodzie czy soku, pojemnik po jogurcie, papierek z batonika itp.

Na terenie Gminy Kobierzyce ustawionych jest ponad 700 koszy ulicznych. Znajdują się min.: w ciągach pieszych, pieszo–rowerowych, przy placach zabaw oraz przystankach. Ponad 500 z nich opróżnianych jest raz w tygodniu. Z pozostałych śmieci wywożone są dwa, a nawet trzy razy w tygodniu. To częstotliwość wystarczająca do utrzymania czystości w sytuacji, której kosze uliczne wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem.

Niestety część koszy notorycznie zapełniana jest odpadami z gospodarstw domowych, a nawet gruzem. W takich przypadkach nawet codzienne opróżnianie pojemników nie wystarczy do utrzymania porządku, generuje za to dodatkowe koszty ponoszone przez wszystkich mieszkańców.

Każdy ma możliwość pozbywania się śmieci w ramach gminnego systemu odbioru odpadów. Prosimy jednak o stosowanie się do przepisów i wyrzucanie odpadów komunalnych, wytwarzanych w gospodarstwach domowych, do własnych pojemników oraz nieodpłatnie do kontenerów na odpady wielkogabarytowe lub PSZOKu.

Przypominamy, że wyrzucanie do koszy ulicznych odpadów z gospodarstw domowych czy prowadzonej działalności gospodarczej jest zabronione. Czystość naszej Gminy zależy przede wszystkim od nas i od tego jak dbamy o nasze otoczenie.

Gracjana Rutkowska