Kanalizacja

budowa przyłączyUrząd Gminy Kobierzyce informuje, iż związku z dokonanym odbiorem i uruchomieniem sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małuszów oraz uruchomieniem przepompowni ścieków w ul. Ogrodowej w Pełczycach (dot. zlewni ul. Jarzębinowej od posesji nr 7 do posesji nr 17, ul. Ogrodowej, Spokojnej, Parkowej, Słonecznej oraz ul. Długiej od posesji na dz. 94 do posesji nr 18) mieszkańcy posiadający zatwierdzony przez Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. projekt przyłącza mogą przystąpić do budowy przyłączy.

W tym celu należy zlecić wykonanie przyłącza firmom wykonawczym, które wykonają wykop i ułożenie przyłącza zgodnie z projektem, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Rozpoczęcie realizacji przyłącza należy zgłosić mailowo na adres: biuro@kpwik.com oraz telefonicznie pod nr 512489602 (Krzysztof Kwapiszewski). Wykonane prace należy zgłosić do odbioru na druku DTW-04 (druk na stronie KPWIK) wraz z powykonawczą mapą geodezyjną. Po zatwierdzonym odbiorze przyłącza potwierdzonym stosownym protokołem (wydanym przez KPWIK) należy złożyć w KPWIK wniosek o zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków z danej posesji. Zawarcie umowy na zrzut ścieków uprawnia do korzystania z przedmiotowego przyłącza.

Jednocześnie informujemy, iż dla pozostałych miejscowości tj. Magnice, Księginice, Chrzanów, Racławice Wielkie, Żerniki Małe, Krzyżowice oraz Bąki oczekujemy na wydanie pozwolenia na użytkowanie. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie kanalizacja w pozostałych miejscowościach zostanie oddana do użytku. O możliwości przystąpienia do budowy przyłączy niezwłocznie Państwa poinformujemy.