Kanalizacja

odbiór i uruchomienie sieci kanalizacji sanitarnejUrząd Gminy Kobierzyce informuje, iż związku z dokonanym odbiorem i uruchomieniem sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuklice, Nowiny oraz części miejscowości Pełczyce: ul. Kobierzycka (za wyjątkiem posesji 5 i 7) Kwiatowa, Akacjowa, Wspólna, Kasztanowa, Magnicka (za wyjątkiem posesji nr 15), Sezamkowa, Pogodna, Długa posesje 1-16, Jarzębionowa posesje 1-5 (pozostałe odcinki sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pełczyce zostały wyłączone z odbioru w związku z brakiem doprowadzenia przez Tauron Polska Energia S.A. zasilania prądu docelowego do pompowni w ul. Ogrodowej) mieszkańcy posiadający zatwierdzony przez Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o . projekt przyłącza mogą przystąpić do budowy przyłączy.

W tym celu należy zlecić wykonanie przyłącza firmom wykonawczym, które wykonają wykop i ułożenie przyłącza zgodnie z projektem, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Rozpoczęcie realizacji przyłącza należy zgłosić mailowo na adres: biuro@kpwik.com oraz telefonicznie pod nr 512489602 (Krzysztof Kwapiszewski). Wykonane prace należy zgłosić do odbioru na druku DTW-04 (druk na stronie KPWIK) wraz z powykonawczą mapą geodezyjną. Po zatwierdzonym odbiorze przyłącza potwierdzonym stosownym protokołem (wydanym przez KPWIK) należy złożyć w KPWIK wniosek o zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków z danej posesji. Zawarcie umowy na zrzut ścieków uprawnia do korzystania z przedmiotowego przyłącza.

O uruchomieniu sieci kanalizacji sanitarnej w pozostałych miejscowościach będziemy informować Państwa na bieżąco.