Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza - Zmiana Terminów

16 marca nabór wniosków o dofinansowanieLoga

16 marca nabór wniosków o dofinansowanie

Drodzy Mieszkańcy,

Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość jako Lider projektu pn. „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF)”ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie. Przedmiotem konkursu jest udzielenie grantów na realizację projektów polegających na wymianie źródła ciepła na instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła lub ewentualnie paliwa gazowe. Wymianie podlegać będą jedynie źródła wysokoemisyjne na paliwo stałe (wymianie nie podlegają użytkowane kotły gazowe i olejowe, nie dopuszcza się też wymiany użytkowanych kotłów innych niż gazowe i olejowe na kotły węglowe i olejowe).

Rejestracja Grantobiorców na stronie eko-cieplo.com – do 31-03-2020 r.
Wypełnienie dokumentów aplikacyjnych w wersji elektronicznej, jak również przeprowadzenie audytu– zmiana - do 14-04-2020 r.
Wersja papierowa wszystkich dokumentów aplikacyjnych – zmiana – zostanie dostarczona na etapie podpisywania umowy o powierzenie grantu tylko przez tych grantobiorców, którzy zostaną zarekomendowani do dofinansowania (grantu).

W załączeniu link do informacji o planowanym naborze, zamieszczony na stronie:
https://eko-cieplo.com/2020/03/17/ogloszenie-o-zmianie-w-regulaminie-konkursu/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.