Kobierzyce - "Gmina dobra do życia"

4 miejsce
Miło nam poinformować, że Gmina Kobierzyce zdobyła 4 miejsce w ogólnopolskim rankingu Serwisu Samorządowego PAP "Gmina dobra do życia" w kategorii strefy podmiejskie miast na prawach powiatu. Ranking opracowany został przez prof. Przemysława Śleszyńskiego z Polskiej Akademii Nauki, który zbadał jakość życia w każdej z 2477 gmin w Polsce. Wśród blisko pięćdziesięciu badanych wskaźników istotne są te, na które wpływ mają działania samorządu lokalnego m.in. zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Ranking uwzględnia m.in. atrakcyjność migracyjno-osadniczą, warunki mieszkaniowe, infrastrukturę wodociągową, dostępność opieki zdrowotnej czy jakość edukacji. Honorowy patronat nad Rankingiem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, a także Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Unia Miasteczek Polskich oraz Unia Metropolii Polskich.

Agnieszka Jankowska-Jakus