19
lipiec 2024, piątek
IMIENINY: Marcina, Wincentego, Wodzisława

TERAZ
bezchmurnie
17°
DZIŚ
bezchmurnie
27°
JUTRO
zachmurzenie duże
27°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Kolejne dofinansowanie

Gmina Kobierzyce pozyskała kolejne dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania „Lider A4”.

 


Loga

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. W dniu 08.10.2014 r. została zawarta umowa na dofinansowanie operacji pn. „Nasadzenie drzew i krzewów w ramach zagospodarowania terenu zielonego przy rzece w miejscowości Ślęza”. W ramach realizacji inwestycji, której całkowita wartość wynosi 17 699,88 zł zostały wykonane nasadzenia drzew oraz krzewów w miejscowości Ślęza, na terenie zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Ślęzy oraz ulicy Przystankowej. Wykonano nasadzenia zieleni średniej w postaci krzewów iglastych rodzimych gatunków oraz zieleni wysokiej w postaci drzew liściastych oraz iglastych – łącznie 47 sztuk drzew oraz 9 sztuk krzewów. Inwestycja jest etapem szerszego przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenu zieleni w miejscowości Ślęza, obejmującego także wykonanie ciągów komunikacyjnych/nawierzchni utwardzonych, trawników oraz elementów małej architektury. Dzieci z pobliskiego przedszkola samorządowego w Ślęzie brały aktywny udział w nasadzeniach drzewek oraz krzewów. Było to dla nich nie tylko ciekawe doświadczenie i wspaniała przygoda - dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu w prace związane z nasadzeniami kształtowane jest poczucie odpowiedzialności za przyrodę i dbałości o środowisko naturalne. Przedszkole dwukrotnie otrzymało certyfikat Szkoły Promującej Ekorozwój oraz wyróżnienie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty za działalność i inicjatywy pro środowiskowe podejmowane w ramach Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”. Zadrzewianie i dbanie o zieleń w otoczeniu to również jedno z przedsięwzięć wpisanych w plan działań dzieci i nauczycieli w ramach ubiegania się o krajowy certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej.

Anna Dudarska
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR