Kolejne dofinansowanie

Gmina Kobierzyce pozyskała kolejne dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania „Lider A4”.

 
Loga

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. W dniu 08.10.2014 r. została zawarta umowa na dofinansowanie operacji pn. „Nasadzenie drzew i krzewów w ramach zagospodarowania terenu zielonego przy rzece w miejscowości Ślęza”. W ramach realizacji inwestycji, której całkowita wartość wynosi 17 699,88 zł zostały wykonane nasadzenia drzew oraz krzewów w miejscowości Ślęza, na terenie zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Ślęzy oraz ulicy Przystankowej. Wykonano nasadzenia zieleni średniej w postaci krzewów iglastych rodzimych gatunków oraz zieleni wysokiej w postaci drzew liściastych oraz iglastych – łącznie 47 sztuk drzew oraz 9 sztuk krzewów. Inwestycja jest etapem szerszego przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenu zieleni w miejscowości Ślęza, obejmującego także wykonanie ciągów komunikacyjnych/nawierzchni utwardzonych, trawników oraz elementów małej architektury. Dzieci z pobliskiego przedszkola samorządowego w Ślęzie brały aktywny udział w nasadzeniach drzewek oraz krzewów. Było to dla nich nie tylko ciekawe doświadczenie i wspaniała przygoda - dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu w prace związane z nasadzeniami kształtowane jest poczucie odpowiedzialności za przyrodę i dbałości o środowisko naturalne. Przedszkole dwukrotnie otrzymało certyfikat Szkoły Promującej Ekorozwój oraz wyróżnienie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty za działalność i inicjatywy pro środowiskowe podejmowane w ramach Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”. Zadrzewianie i dbanie o zieleń w otoczeniu to również jedno z przedsięwzięć wpisanych w plan działań dzieci i nauczycieli w ramach ubiegania się o krajowy certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej.

Anna Dudarska