18
lipiec 2024, czwartek
IMIENINY: Kamila, Szymona

TERAZ
zachmurzenie duże
21°
DZIŚ
zachmurzenie duże
21°
JUTRO
bezchmurnie
27°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Kolejne Dotacje

dla OSP Pustków Wilczkowski i OSP Pustków Żurawski

Zakup dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 

Ochotnicze Straże Pożarne w Pustkowie Wilczkowskim i Pustkowie Żurawskim zawarły w październiku 2021 r. umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” .

OSP w Pustkowie Wilczkowskim otrzyma dotację na kwotę 11 041,52 zł. na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustkowie Wilczkowskim”, za którą planuje kupić wyposażenie: 2 szt. prądownicy wodnej, zbiornik przenośny na wodę i ratowniczy sprzęt hydrauliczny. Wkład własny OSP to kwota 17 212,28 zł.

OSP w Pustkowie Żurawskim otrzyma dotacje na kwotę 10 000,00 zł. na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustkowie Żurawskim” za którą planuje kupić wyposażenie: 2 szt. mostku przejazdowego, wytwornice piany, pilarkę do drewna, wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy do samochodu pożarniczego . Wkład własny OSP to kwota 11 480,00 zł. W latach 2019-2021 udało się w sumie pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacje dla OSP Pustków Wilczkowski w kwocie 46 703,78 zł., a dla OSP Pustków Żurawski w kwocie 44 195,74 zł.

Dofinasowania zostały pozyskane i zrealizowane dzięki wieloletniej współpracy obu OSP w z pracownikami Urzędu Gminy Kobierzyce.

Link do strony WFOŚiGW we Wrocławiu
www.wfosigw.wroclaw.pl
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR