Komunikat dla Rolników

Grad i DeszczWójt Gminy Kobierzyce informuje wszystkich rolników, że w związku z wystąpieniem szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych gradem/deszczem nawalnym w dniu 24.08.2018r. zostanie powołana Gminna Komisja ds. szacowania strat w uprawach.

W związku z powyższym zwracam się do właścicieli gospodarstw, w których wystąpiły szkody o pisemne zgłaszanie ich w Urzędzie Gminy Kobierzyce al. Pałacowa 1, w terminie do 07.09.2018r. Wzory wniosków wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Kobierzyce – Biuro Obsługi Klienta jak również na stronie internetowej www.ugk.pl.

We wniosku należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), tzn. zarówno uprawy, w których wystąpiły szkody jak i te, w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty na rok 2018 składanym do ARiMR). W zgłoszeniu należy podać także wielkość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie, (jeśli występuje).

Do wniosku o szacowanie strat dołączyć należy kserokopię aktualnego wniosku o płatności bezpośrednie w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego.

Załączniki:

ikona pdf- Wniosek Producenta Rolnaego

ikona pdf- Oświadczenie producenta rolnego posiadającego pełną dokumentację

ikona pdf- Oświadczenie producenta rolnego nie posiadającego własnej dokumentacji