19
lipiec 2024, piątek
IMIENINY: Marcina, Wincentego, Wodzisława

TERAZ
bezchmurnie
27°
DZIŚ
bezchmurnie
27°
JUTRO
zachmurzenie duże
28°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Komunikat o Inwestycji Rowerowej

w al. Karkonoskiej


Wrocław zakończył prace na budowie nowej trasy rowerowej na południu miasta – w alei Karkonoskiej. Trasa rozpoczyna swój bieg od skrzyżowania ulic Powstańców Śląskich z Krzycką, a kończy w ulicy Francuskiej w Bielanach Wrocławskich. Inwestycja zrealizowana na odcinku 3,1 km pochłonęła ponad 9 130 000 zł i była realizowana w oparciu o środki z funduszy Unii Europejskiej w ramach projektu pn. "Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu - etap II". Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania nr 3.4. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych”, Poddziałania nr 3.4.2. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

„- Budowa trasy rowerowej w ciągu alei Karkonoskiej to z pewnością jedna z największych i najważniejszych inwestycji rowerowych ostatniej dekady, zarówno jeśli chodzi o długość nowej ścieżki, jej lokalizację, jak i infrastrukturę towarzyszącą. Połączenie rowerowe wzdłuż al. Karkonoskiej jest niezwykle istotne, bowiem z jednej strony przyłącza wrocławskie osiedla do sieci tras rowerowych (Krzyki, Klecina, Ołtaszyn, Partynice), a z drugiej komunikuje nas z gminą Kobierzyce poprzez Bielany Wrocławskie. To przedłużenie najpopularniejszej trasy rowerowej we Wrocławiu biegnącej wzdłuż ulicy Powstańców Śląskich z natężeniami na poziomie ponad 5000 rowerzystów dziennie. W pięcio minutowym zasięgu tej trasy tylko w samym Wrocławiu mieszka ponad 18 tysięcy osób. Z kolei w odległości 10 minut mieszka już ponad 46 tysięcy osób, co pokazuje jak olbrzymi potencjał drzemie w jej wykorzystaniu. Nie zatrzymujemy się i pracujemy dalej. Tylko w tym roku przybędzie nam 20 km nowych tras rowerowych, a tych we Wrocławiu mamy już ponad 1100 km. Pamiętajmy także, że infrastruktura rowerowa powstaje również przy okazji realizacji wielkich inwestycji, jak TAT czy tramwaj na Popowice, a powstające tam ścieżki nie są ujęte w programie rowerowym. Na ten rok na infrastrukturę rowerową przeznaczymy ponad 37 mln zł.„– mówi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

3,5 km odcinek prowadzi przez aleję Karkonoską, park Kleciński, aż do ul. Francuskiej. W ramach wcześniej realizowanej inwestycji partnerskiej z Wrocławiem, Gmina Kobierzyce wykonała już wcześniej wydzielone drogi dla rowerów w całym „Węźle Bielańskim”, do którego dojedziemy ścieżką w ul. Francuskiej. Bardzo istotnym elementem inwestycji jest 25m długości kładka przez rzekę Ślęzę, która usprawnia komunikację rowerową i pieszą nie tylko w obrębie samego parku Klecińskiego, ale po obydwu stronach rzeki i pomiędzy dwiema gminami.

Potwierdza to Ryszard Pacholik, Wójt Gminy Kobierzyce:

„- Nasza trasa rowerowa T3 dzięki dobrej współpracy z Wrocławiem, zyskała bardzo ważny łącznik. Z Bielan Wrocławskich, gdzie mamy już nowe ścieżki rowerowe, oznaczona trasa wiedzie do samych Kobierzyc z wykorzystaniem dróg o mniejszym natężeniu ruchu. Stale też rozbudowujemy naszą infrastrukturę rowerową oraz wyznaczyliśmy w terenie, zaczynające się w Kobierzycach, dwie trasy – pętle o charakterze turystycznym. Teraz rowerzyści będą mogli bezpiecznie przemieszczać się wydzielonym od ruchu samochodowego odcinkiem pomiędzy gminami. Szybko i bezpiecznie pojedziemy do miasta i za miasto rowerem. Wycieczka, dojazd do pracy, na zakupy czy do szkoły stanie się znacznie łatwiejszy. Blisko, coraz bliżej – myślę, że te słowa doskonale odzwierciedlają efekt tej inwestycji.”

Realizowana przez Gminę w latach 2017 – 2018 inwestycja nosiła nazwę:

BUDOWA DRÓG DLA ROWERÓW, CHODNIKÓW I CIAGÓW
PIESZO – ROWEROWYCH W „WĘŹLE BIELAŃSKIM” W GMINIE KOBIERZYCE

i była wybrana do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ZIT WrOF

 • Łączna długość wykonanej infrastruktury w Gminie Kobierzyce: ok. 5 km
 • Wykonano nowe drogi dla rowerów o nawierzchni bitumicznej, przebudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach drogi krajowej wprowadzając sygnalizatory dla rowerzystów, wprowadzono oznakowanie pionowe i poziome
 • Zaadaptowano na ciąg pieszo – rowerowy ok. 0,5 km szerokiego chodnika
 • Uzyskano łącznie ok. 5,5 km infrastruktury rowerowej po obu stronach drogi krajowej nr 35, a także w ul. Handlowej, Słonecznej, Tęczowej i Logistycznej
 • Wykonano brakujące odcinki chodników zapewniając ich ciągłość wzdłuż infrastruktury rowerowej
 • Oznakowano nowym oznakowaniem trasę rowerową T3 (Kobierzyce – Wrocław), która na terenie Gminy Kobierzyce zaczyna się przy autostradzie A4, przebiega drogami rowerowymi Węzła Bielańskiego, a następnie prowadzi lokalnymi drogami o małym natężeniu ruchu do miejscowości Kobierzyce
 • Wartość inwestycji: 4,95 mln zł
 • Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: ok. 4,05 mln zł

Ważnym elementem trasy T3, realizowanym w 2018 r. w odrębnej inwestycji, była wykonana droga gminna Bielany Wrocławskie – Domasław, którą wyłączono z przelotowego ruchu samochodowego. Długość drogi: ok. 1,5 km. Na terenie gminy w 2018 r. wyznaczono 3 trasy rowerowe, oprócz trasy T3, są to trasy K1 i K2 stanowiące dwie pętle po południowej części gminy. Przebiegają głównie po drogach lokalnych, w części po drodze dla rowerów lub ciągach pieszo - rowerowych (Kobierzyce – Królikowice i Kobierzyce - Pełczyce).

W ostatnim czasie w gminie realizowano następujące inwestycje rowerowe:

 • Łącznik trasy T3 z Tyńcem Małym, z wykorzystaniem dróg transportu rolnego (ok 1 km budowy nowej nawierzchni asfaltowej i ok. 0,5 km drogi istniejącej), koszt wyniósł ok. 650 tys. zł
 • Nowa droga dla rowerów Ślęza – Bielany Wrocławskie (ok. 0,5 mln zł),
 • Ciąg pieszo – rowerowy Kobierzyce – Pełczyce na trasie K1 (ok. 1 mln zł)
 • Zlecono wykonanie koncepcji: Wysoka - Wrocław, Małuszów – Krzyżowice – Żerniki Małe – Tyniec Mały, Księginice – Domasław, Królikowice – Wierzbice, Solna – Pustków Żurawski - Żurawice i parkingi Bike&Ride w ramach Park&Ride przy stacjach i przystankach kolejowych.
 • Zawarto umowę na budowę P&R i B&R przy stacji w Bielanach z przebudową ciągów pieszo – rowerowych obejmującą m. in. nową nawierzchnię do szkoły. W latach 2021-2028 w budżecie Gminy Kobierzyce zaplanowano na nowe zadania rowerowe kwotę około 13 mln zł.PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR