Komunikat o Zgromadzeniu

w dniu 23 grudnia 2020 rokuLogo Komunikat

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. – Prawo o zgromadzeniach
(Dz. U. z 2019 r. poz. 631) informuję o zgromadzeniu, które odbędzie się
w dniu 23 grudnia 2020 r. na autostradzie A4 na odcinku od zjazdu Krzywa do zjazdu Pietrzykowice (godz. rozpoczęcia: 14.00, czas trwania: 2 godziny).