19
lipiec 2024, piątek
IMIENINY: Marcina, Wincentego, Wodzisława

TERAZ
bezchmurnie
28°
DZIŚ
bezchmurnie
28°
JUTRO
zachmurzenie duże
28°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Komunikat w Sprawie Organizacji Bezpośredniej Obsługi Interesantów

w Urzędzie Gminy Kobierzyce

Szanowni Państwo, W związku z obowiązkiem nałożonym przez Ministra Zdrowia w sprawie zamknięcia urzędów administracji publicznej i przejścia na pracę zdalną pracowników, a także utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii, niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz o dbając o zdrowie i bezpieczeństwo interesantów, jak również pracowników Urzędu Gminy,

Wójt Gminy Kobierzyce od dnia 24.01.2022r. do odwołania wprowadza ograniczenia związane z bezpośrednią obsługą interesantów oraz dostępem do budynku Urzędu Gminy.

Obsługa interesantów Urzędu Gminy Kobierzyce możliwa jest wyłącznie w specjalnie wyznaczonym ku temu miejscu, z zachowaniem reżimu sanitarnego, jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po uprzednim telefonicznym bądź mailowym umówieniu wizyty w Urzędzie

Załatwianie spraw urzędowych wymagających osobistego stawiennictwa (itp. dotyczących sporządzenia aktu zgonu, wydania dowodu osobistego lub meldunku) będzie możliwe TYLKO i WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TERMINU.

W trakcie wizyty w Urzędzie interesanci oraz osoby niebędące pracownikami Urzędu, wchodzące do Urzędu w celu wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych, są zobowiązane do:

  • przestrzegania nakazu zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz na prośbę pracownika Urzędu odkrycia ust i nosa w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, z wyłączeniem dziecka do ukończenia 5. Roku życia oraz osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, z powodu trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, 
  • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest automatyczny dozownik z płynem do dezynfekcji, 
  • zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przed i w budynku Urzędu.

Zaleca się składanie pism w następujący sposób:

  1. Drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Kobierzyce Itp. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce lub drogą mailową na poszczególne adresy e-mail, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: http://ug-kobierzyce.sisco.info/?id=2527; 
  2. Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP; 
  3. Poprzez wrzucenie do specjalnie przygotowanej skrzynki podawczej znajdującej się przed głównym wejściem do budynku urzędu.

Przed głównym wejściem do budynku urzędu umieszczona została skrzynka podawcza, w której mieszkańcy mogą umieszczać wnioski, podania, deklaracje, itp. Skrzynka podawcza będzie opróżniana raz dziennie, co gwarantuje Państwu rozpoczęcie biegu sprawy w dniu jej dostarczenia i dotrzymania terminu zgodnie z KPA. W celu sprawnego załatwiania spraw, prosimy, aby w pismach dodatkowo podawać numer telefonu kontaktowego.

Jednocześnie informuję, o możliwości otrzymania mailowego potwierdzenia złożenia pisma. Wystarczy do pisma załączyć stosowną informację oraz podać adres mailowy, na który ma zostać wysłane potwierdzenie.

W związku z zamknięciem kasy od dnia 24.01.2022r. prosimy, aby wszelkie płatności realizowane były online. Opłaty można również dokonać w bankach oraz placówkach pocztowych. Jednocześnie informuję, że wpłaty na rzecz gminy dokonane w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach są zwolnione z prowizji. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz płatności podatkowe należy dokonać na konta bankowe wskazane w decyzjach.

Zachęcamy do telefonicznego kontaktu:

Biuro Obsługi Klienta

71 36 98 106, 71 36 98 130

Sekretariat

71 36 98 125

Urząd Stanu Cywilnego

71 36 98 206, 71 36 98 209

Dowody Osobiste

71 36 98 104, 71 39 98 220

Ewidencja ludności

71 36 98 189, 71 36 98 221

Działalność gospodarcza/ zezwolenia na alkohol

71 36 98 105

Gospodarka odpadami

71 36 98 169, 71 36 98 205

Podatki

71 36 98 103, 71 36 98 131, 71 36 98 132

Z pracownikami urzędu możecie się Państwo kontaktować za pomocą pozostałych numerów telefonów oraz adresów e-mail, dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kobierzyce http://ug-kobierzyce.sisco.info/?id=2527 lub kontaktować się za pośrednictwem ogólnej poczty elektronicznej info@ugk.pl.

Jednocześnie informujemy, że przyjęcia Wójta Gminy Kobierzyce, Zastępcy Wójta Gminy a także Sekretarza oraz Skarbnika Gminy zostają zawieszone do odwołania.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy
Wójt Gminy Kobierzyce
/-/ Ryszard Pacholik
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR