Komunikat Wójta Gminy Kobierzyce

z dnia 12 marca 2020 r.Szanowni Mieszkańcy Gminy Kobierzyce

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz decyzją rządu o zamknięciu wszystkich szkół, przedszkoli, uczelni, żłobków, kin, muzeów i teatrów, a także zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dotyczącymi zakażenia koronawirusem w Polsce, a przede wszystkim w trosce o zdrowie i życie Mieszkanek i Mieszkańców Gminy Kobierzyce zawieszam z dniem 12 marca 2020 roku do odwołania wydarzenia kulturalno-sportowe, zebrania wiejskie, zajęcia w świetlicach wiejskich, możliwość wynajmu świetlic oraz wszelkie inne spotkania organizowane przez Gminę Kobierzyce oraz jednostki podległe.

Apeluję jednocześnie do organizatorów innych wydarzeń oraz uroczystości na terenie naszej gminy o ich czasowe odwołanie lub przełożenie na inny termin.

Zwracam się również do dzieci i młodzieży! Pamiętajmy!

Dwutygodniowa przerwa w nauce to nie jest czas wolny, to czas, który powinniśmy spędzić w domu, starając się nie zakazić innych. Bądźmy za siebie odpowiedzialni!

Mieszkańcy Gminy Kobierzyce

ze względów bezpieczeństwa sugeruję, aby zrezygnować z uczestnictwa w imprezach masowych i lokalnych, zgromadzeniach i innych spotkaniach w miejscach publicznych oraz unikanie podróżowania, jeśli nie jest to konieczne.

Decyzja ma charakter profilaktyczny w celu zminimalizowania skutków dla Mieszkańców naszej gminy.

Ryszard Pacholik

Wójt Gminy Kobierzyce