Konferencja Ministerstwa Cyfryzacji CyberGOV Online - VI edycja

konferencja CyberGOV umożliwia wymianę doświadczeń, prezentowanie najlepszych praktyk oraz dialog między instytucjami mającymi decydujący wpływ na cyberbezpieczeństwo. Co roku uczestniczą w niej przedstawiciele urzędów centralnych, samorządów, służb mundurowych i sektora obronnego. Spotykanie za tydzień – 21 maja.W tym roku dyskutowane będą nowe regulacje, wdrażanie ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa oraz realiach funkcjonowania urzędów w Polsce. Formuła VI edycji CyberGOV - online.

Wymiana doświadczeń
Cyberbezpieczeństwo w czasach pandemii - to temat inauguracyjnego.

Tematy poruszane podczas konferencji:

Identyfikacja cyberataków - warsztaty online
Dodatkowo 22 maja odbędą się warsztaty „Pasywna identyfikacja ataków na infrastrukturę przemysłową w praktyce”.

Dzięki nim uczestnicy:

CyberGOV 2020 online – dlaczego warto?

Dla przedstawicieli administracji publicznej udział w CyberGOV 2020 online jest bezpłatny
Zgłoszenie na stronie Ministerstw Cyfryzacji Zgłoś swój udział w CyberGOV 2020 online