Konkurs na Młodzieżowego Delegata RP do ONZ

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem przy współpracy z MSZ ogłasza konkurs „Młodzieżowy Delegat RP na 75. Sesję ZO ONZ”Jego celem jest wyłonienie osoby, która w charakterze Młodzieżowego Delegata RP weźmie udział w 75. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz będzie uczestniczyła w realizacji i upowszechnianiu założeń Konkursu do kolejnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu, klauzula RODO, formularz zgłoszeniowy oraz porozumienie MSZ-RDzMP znajdują się na stronie https://pozytek.gov.pl/konkurs-na-mlodziezowego-delegata-rp-do-onz/