14
czerwiec 2024, piątek
IMIENINY: Walerego, Bazylego, Elizy, Elwiry

TERAZ
bezchmurnie
17°
DZIŚ
bezchmurnie
17°
JUTRO
zachmurzenie duże
21°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Maj 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Konsultacje Społeczne

projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 Baner

 

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 oraz art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021r. oraz porozumienia z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zasad współpracy Stron Porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji i koordynowaniu wspólnych przedsięwzięć, bieżącej obsłudze i rozliczeniach ZIT WrOF, prowadzi konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027.

Przedmiotem konsultacji społecznych są następujące dokumenty:

 • projekt dokumentu pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego 2021-2027” (Strategia ZIT WrOF) 
 • projekt dokumentu pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko”

 

Strategia zawiera działania przewidziane do realizacji w ramach instrumentu finansowego Unii Europejskiej pod nazwą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Działania przewidziane w Strategii ZIT WrOF mają zapewnić większą spójność przestrzenną Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz przyczynić się do wzrostu gospodarczego, rozwoju infrastruktury, poprawy komunikacji, polepszenia usług społecznych, a co się z tym wiąże, wyższej jakości życia mieszkańców obszaru.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach od 28 marca do 18 kwietnia 2023 roku.

W ramach konsultacji odbędą się 4 spotkania konsultacyjne w następujących terminach i miejscach:

 • 04.04.2023 Wrocław w godz. 17:00-18.00 w sali Urzędu Miejskiego Wrocławia (ul. Hubska 8-16), 
 • 05.04.2023 Oleśnica w godz. 17:00-18.00 w sali Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja (ul. Mikołaja Reja 10), 
 • 12.04.2023 Oborniki Śląskie w godz. 17:00-18.00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego (ul. Trzebnicka 1 Budynek B), 
 • 13.04.2023 Kobierzyce w godz. 17.00-18.00 w sali Błękitnej Urzędu Gminy Kobierzyce (Al. Pałacowa 1). 

Projekt Strategii ZIT WrOF wraz z prognozą oddziaływania na środowisko znajduje się na stronie https://zitwrof.pl/?p=14967

Opinie do projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego 2021-2027 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko można składać w 21-dniowym terminie od 28 marca 2023 r. do dnia 18 kwietnia 2023 r. w formie:

 1. Elektronicznej za pomocą formularza zamieszczonego pod linkiem: https://zgloszenia.wroclaw.pl/app/form?id=162 
 2. W formie pisemnej: 
 • a. przesyłając na adres Urzędu Miejskiego Wrocławia, Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Komuny Paryskiej 39-41, 50-451 Wrocław, 
 • b. przynosząc bezpośrednio do Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego przy ul. Komuny Paryskiej 39-41, 50-451 Wrocław, 
 • c. ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia dokumentów - Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Komuny Paryskiej 39-41 , 50-451 Wrocław. 

Przygotowanie projektu dokumentu pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego 2021-2027” oraz projektu dokumentu pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko” jest niezbędne do aplikowania o środki finansowe z Funduszy Europejskich.

UWAGA: Wszystkie opinie zgłoszone w trakcie konsultacji zostaną szczegółowo przeanalizowane. Opinie złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Organem właściwym do rozpatrzenia opinii jest Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Informacja o zakresie uwzględnienia opinii zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od upływu terminu składania uwag.

Ikona PDF - Prognoza Oddziaływania na Środowisko

Ikona PDF - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego 2021-2027
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR