18
czerwiec 2024, wtorek
IMIENINY: Marka, Elżbiety

TERAZ
pochmurnie
18°
DZIŚ
zachmurzenie umiarkowane
27°
JUTRO
umiarkowane opady deszczu
24°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Maj 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Kontrola

bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Drodzy Mieszkańcy gminy Kobierzyce,

w związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odgórnie nałożony został na Wójta obowiązek prowadzenia kontroli wszystkich nieruchomości położonych na trenie Gminy Kobierzyce wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Każdy właściciel takiej nieruchomości ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do gminnej ewidencji.

Kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków w Polsce stanowią obecnie priorytetowy obszar działań samorządów. Właściciele nieruchomości powinni być świadomi, jak dbać o zachowanie norm ekologicznych. Z nieruchomości nie podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnych często nieczystości komunalne trafiają do środowiska bez wcześniejszego oczyszczenia. W praktyce są to zanieczyszczenia wody, które negatywnie wpływają na glebę i cały ekosystem naturalny. Kontrole mają na celu nie tylko egzekwowanie przepisów, ale także zwiększenie świadomości ekologicznej i skłonienie właścicieli nieruchomości do podłączania się do kanalizacji. Kontrola nieruchomości w gminach jest ważnym krokiem w kierunku ochrony środowiska i przestrzegania przepisów. Uniknięcie kontroli może skutkować poważnymi karami finansowymi, dlatego warto działać zgodnie z prawem, a przede wszystkim dbać o ekologię.

Obecnie Urząd Gminy wysyła wezwania do mieszkańców poszczególnych miejscowości w celu okazania:

  • umowy z firmą asenizacyjną posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności, w tym zakresie wydane przez Wójta Gminy Kobierzyce na opróżnianie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków, 
  • dowodów uiszczania opłat za ww. opróżnianie potwierdzających częstotliwość i ilość odebranych nieczystości ciekłych za ostatni rok. 

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie do wglądu niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli.

Właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie mają podpisanych umów na opróżnianie
zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić
to niezwłocznie.

Drodzy mieszkańcy - nie wolno nielegalnie usuwać ścieków z szamb lub instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków poprzez wylewanie ich na łąki, pola do okolicznych zbiorników wodnych, rowów czy też na własne podwórko. To praktyki, które niosą ze sobą poważne konsekwencje zarówno dla środowiska, jak i dla portfela właścicieli nieruchomości. Proceder ten stanowi wykroczenie, które podlega karze grzywny nawet do 5000,00 zł.
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR