KOSiR
24 marca 2017 r. podczas XXIV Sesji Rady Gminy Kobierzyce, podjęto uchwałę nr XXIV/436/17 w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji” i nadania jej statutu. Podjęto również uchwałę nr XXIV/437/27 w sprawie zmiany nazwy i statutu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach.

Na mocy w/w uchwał i nadanych statutów z dniem 1 czerwca 2017 r. funkcjonują Kobierzycki Ośrodek Kultury oraz Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dyrektorem Kobierzyckiego Ośrodka Kultury jest Pani Maria Bokun, natomiast Dyrektorem Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Pani Maja Muszyńska.

Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji został utworzony w celu realizacji zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, rekreacji ruchowej, sportu oraz tworzenia odpowiednich warunków materialno-technicznych dla ich rozwoju, a także nadzoru i utrzymywania gminnych obiektów sportowych i rekreacyjnych (hali sportowo-widowiskowej, boisk sportowych, terenów rekreacyjnych, siłowni zewnętrznych i placów zabawach).

Do zadań Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji należy m.in. zaspokajanie potrzeb i świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji dla mieszkańców Gminy Kobierzyce, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży, osób dorosłych i niepełnosprawnych; tworzenie warunków do rozwoju sportu a także propagowanie zdrowego, sportowego trybu życia na terenie gminy Kobierzyce; prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz z zakresu rehabilitacji ruchowej, prowadzenie szkoleń dzieci, młodzieży i zawodników oraz umożliwienie im czynnego udziału w rozgrywkach ligowych, zawodach i turniejach organizowanych przez związki sportowe; organizacja zawodów, turniejów oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych; współpraca ze stowarzyszeniami, klubami sportowymi, uczniowskimi klubami sportowymi, fundacjami i innymi organizacjami i placówkami oświatowymi w zakresie realizacji zadań statutowych.

Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji poza Kobierzycami prowadzi sekcje sportowe w Jaszowicach, Bielanach Wrocławskich, Tyńcu Małym oraz Wysokiej. Do zajęć, które cieszą się największym zainteresowaniem należą: karate, piłka nożna, koszykówka, pilates, aerobik, boks, crossfit, nordic walking, szachy. W ofercie KOSiR-u na rok szkolny 2017/18 znalazły się dodatkowo m. in. warsztaty biegowe, turystyka rowerowa, gimnastyka sportowa i artystyczna. W sekcjach sportowych mogą uczestniczyć zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli.

Zajęcia sportowe trwają przez cały rok szkolny i odbywają się zgodnie z ustalonym grafikiem zajęć. Dodatkowo KOSiR organizuje akcyjne warsztaty sportowe w formie wyjazdów lub stacjonarne.

W Hali Sportowo-Widowiskowej, w siedzibie KOSiR-u działa profesjonalnie wyposażona siłownia/ sala fitness, w której pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej każdy zdobędzie odpowiednią wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną, dotyczącą zdrowego trybu życia.

Szczegółowe informacje dotyczące zajęć i działalności prowadzonej przez KOSiR dostępne są na stronie internetowej www.sport-kobierzyce.pl