28
maj 2023, niedziela
IMIENINY: Jaromira, Augustyna

TERAZ
bezchmurnie
11°
DZIŚ
bezchmurnie
11°
JUTRO
zachmurzenie umiarkowane
20°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Maj 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Kwalifikacje Wojskowe

w Gminie Kobierzyce

DOTYCZY - OSÓB ZAMELDOWANYCH NA STAŁE LUB CZASOWO PONAD 3 MIESIĄCE NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

 1. wszystkich mężczyzn urodzonych w 2001 roku,
 2. mężczyzn urodzonych w latach 1996 - 2000roku, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 3. osoby urodzone w latach 1998 -1999,które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 4. kobiety /na wezwanie/ urodzone w latach 1995 - 2000 roku, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji.
 • TERMIN - 21 - 26 LUTY ; 10 MARZEC 2020 r. – kobiety / dokładny termin i godzinę stawiennictwa podano na osobistym wezwaniu, które wysłano każdemu podlegającemu kwalifikacji /
 • GODZINA – 8.00 - 14.00
 • MIEJSCE - WROCŁAW Centrum Kultury Wrocław Zachód, ul. Chociebuska 4-6

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

Wójtowi (osobie reprezentującej Wójta);

 1. Dowód osobisty w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 2. W przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu – dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.

Komisji lekarskiej

 1. Dokumentację medyczną ,w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Ewidencji wojskowej

 1. Fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
 2. Dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki,
 3. Dane osobowe swoje i najbliższej rodziny ( matka, ojciec, rodzeństwo ).

Wójt wyznacza osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji niż określony w wezwaniu, jeżeli osoba ta z ważnych przyczyn nie może stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta lub do dnia, w którym obowiązana była stawić się do kwalifikacji wojskowej oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.

Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej (art. 32 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – Dz. U. z 2018 poz.1459 i 1669).

Nie stawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub nie poddanie się badaniom lekarskim albo nie przedstawienie dokumentów, których przestawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 pkt 1 i 3 ww. ustawy ).

Urząd Gminy Kobierzyce
Inspektor ds. Wojskowych OC i ZK
Henryk Maciej Bosiacki

*)Podstawa
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOSLĄSKIEGO
Z dnia 16 STYCZNIA 2020r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnośląskiego w 2020 roku
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR