Lekcja wiedzy o społeczeństwie

W dniu 22 maja w Gminnym Zespole Szkół w Bielanach Wrocławskich Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik oraz Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska spotkali się z uczniami klas gimnazjalnych.
Przedstawiciele władz lokalnych opowiedzieli jak funkcjonuje samorząd lokalny, jakie obowiązki ma wójt, a jakie przewodniczący rady, jak wygląda sesja rady. Uczniowie dowiedzieli się również o historii i planach inwestycyjnych gminy. Gimnazjaliści przygotowali również szereg szczegółowy pytań, na które Wójt Gminy oraz Przewodnicząca Rady Gminy udzielili odpowiedzi. Była to szczególna lekcja wiedzy o społeczeństwie.

Maria Okraszewska