Lider A4

 1. Seminaria dot. Strategii Rozwoju Lokalnego.
 2. Warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR i działalności LGD.


1. Seminaria dot. Strategii Rozwoju Lokalnego.

Zgłoszenie udziału

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminariach dot. Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice Żórawina, Domaniów – Lider A4 na lata 2015 – 2022. (LSR)

Zaplanowaliśmy pięć spotkań z tożsamym programem, które odbędą się w różnych lokalizacjach i terminach zgodnie z poniższym harmonogramem, tak aby mogli Państwo wybrać dogodny termin by się spotkać.

Podczas spotkania:

- przedstawimy aktualny obraz naszej strategii (LSR), to co zostało wykonane i co przed nami
- przedstawimy najnowsze pomysły, a także te które stały się już naszą tradycją, które zainicjowaliśmy aby zintegrować i zaktywizować naszą społeczność
- zaprosimy Państwa na warsztat refleksyjny i przedstawimy jego program
- posłuchamy co Państwo chcą nam powiedzieć o swoich pomysłach, opiniach, uwagach, podyskutujemy i wyciągniemy wnioski

Miejsce Data Godziny
Domaniów, CKiC sala widowiskowa  11.02.2019  16:00-18:00
Kobierzyce, UGK, sala błękitna  12.02.2019  16:00-18:00
Siechnice, Ratusz, sala sesyjna  13.02.2019  16:00-18:00
Nowojowice (za Żórawinę), świetlica  14.02.2019  16:00-18:00
Katy Wrocławskie, GOKiS  15.02.2019  16:00-18:00

 

2. Warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR i działalności LGD.

Zgłoszenie udziału

Uprzejmie zapraszamy do udziału w kolejnym warsztacie refleksyjnym na temat realizacji LSR i działalności LGD, realizowanym zgodnie z wytyczną nr 5/3/2017 MRiRW w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Warsztat odbędzie się w Urzędzie Gminy w Kobierzycach w Sali błękitnej, dnia 18.02.2019r. w godz. od 9:00 do 15:00

Program warsztatu:

 1. Realizacja finansowa i rzeczowa LSR – stan na koniec 2018 roku i plan na kolejne lata
  - w odniesieniu do wdrażania LSR
  - w odniesieniu do działań aktywizacyjnych i planu komunikacji,
 2. Prezentacja aktualnych danych statystycznych dot. obszaru LGD,
 3. Podsumowanie seminariów, które odbyły się w każdej z gmin LGD, prezentacja zebranych opinii i wniosków,
 4. Analiza propozycji zmiany do kryteriów wyboru,
 5. Analiza proponowanych zmian do procedur wyboru,
 6. Analiza matrycy wskaźników pod kątem adekwatności mierzenia realizacji celów LSR,
 7. Przerwa,
 8. Przedstawienie opinii partnerów/interesariuszy dot. wdrażania LSR przez LGD Lider A4,
 9. Przedstawienie opinii uczestników dot. skuteczności działań biura oraz działań animacyjnych/aktywizacyjnych i informacyjno-promocyjnych i doradczych – wolne wnioski i/lub wypełnienie anonimowej ankiety,
 10. Prezentacja kluczowych projektów aktywizacyjnych LGD: portal NGO, współpraca przedsiębiorców, festiwal 4 żywiołów,
 11. Podsumowanie spotkania rekomendacje dla LGD.