Medal za Zasługi dla Obronności Kraju

10 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Kobierzyce odbyła się uroczystość wręczenia srebrnego medalu dla obronności kraju nadanego Przez Ministra Obrony Narodowej - Pani Franciszce Winiarskiej z Tyńca nad Ślęzą.
Otrzymała go za wychowanie trzech synów Lecha, Zbigniewa i Adama na wzorowych żołnierzy, którzy odbyli służbę wojskową w latach 72-82. Medal wręczył Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień we Wrocławiu mjr. Norbert Sarnecki. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele rodziny na czele z synem Zbigniewem i wnukiem Waldemarem. Ze strony gminy uczestniczyli Zastępca Wójta Piotr Kopeć, Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska i Sekretarz Gminy Maria Wilk, którzy złożyli gratulacje i uhonorowali kwiatami, dyplomem i upominkiem okolicznościowym.