18
lipiec 2024, czwartek
IMIENINY: Kamila, Szymona

TERAZ
bezchmurnie
26°
DZIŚ
bezchmurnie
26°
JUTRO
bezchmurnie
27°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Mija Termin Składania Deklaracji

do CEEB


30 czerwca 2022 roku mija termin złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek ten dotyczy właścicieli lub zarządców budynków i lokali – zarówno mieszkalnych, jak i niemieszkalnych – w których znajduje się źródło ciepła. Kara za niezłożenie deklaracji to nawet 5 tysięcy zł.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) została uruchomiona 1 lipca 2021 roku przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest zebranie kluczowych informacji na temat źródeł ogrzewania w budynkach, co pomoże m.in. w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce.

Deklaracja o źródłach ogrzewania budynków. Po co zbierane są te dane?

Informacje o źródłach ogrzewania budynków w Polsce są zbierane po to, aby stworzyć kompletną bazę danych, na podstawie której będzie można tworzyć m.in. politykę walki ze smogiem i wysoką emisją. Dane, które są zbierane za pośrednictwem CEEB, mają stanowić podstawę do realizacji programów wymiany starych kotłów grzewczych, polityki niskoemisyjnej oraz przyznawania funduszy na działania wpływające na poprawę jakości powietrza.

Kogo dotyczy obowiązek złożenia deklaracji?

  • budynek jednorodzinny – obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku; 
  • budynek wielorodzinny – obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, podmiot administrujący lub właściciel) – gdy wszyscy mieszkający w bloku korzystają ze wspólnego źródła ciepła, w innych przypadkach należy złożyć samodzielnie (szczegóły poniżej); 
  • każdy inny budynek niemieszkalny (np. biuro, garaż, szklarnia, lokale handlowo-usługowe) – ich właściciel lub zarządca zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji.

Co ważne, obowiązek dotyczy właścicieli lub zarządców, niezależnie od tego, czy sami korzystają z budynku, czy wynajmują go komuś innemu. Fakt wynajęcia lokalu nie prowadzi do przeniesienia obowiązku złożenia deklaracji na najemcę.

Do kiedy trzeba złożyć deklarację CEEB?

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy złożyć do 30 czerwca 2022 r. W przypadku zmiany źródła ciepła należy zaktualizować deklarację w ciągu 14 dni od chwili zaistnienia zmiany. W przypadku opóźnienia właścicielowi grozi kara w wysokości od 500 - 5000 zł.

Jak złożyć deklarację?

  • online – bezpośrednio wprowadzając dane do bazy CEEB przez stronę www.zone.gunb.gov.pl wykorzystując do tego profil zaufany, e-dowód albo podpis kwalifikowany 
  • w wersji papierowej – składając ją osobiście w Urzędzie miasta/gminy zgodnie z lokalizacją budynku albo wysyłając ją tradycyjną pocztą. 
  • formularz A - budynki i lokale mieszkalne 
  • formularz B - budynki i lokale niemieszkalne

Dodatkowe bonusy wynikające ze złożenia deklaracji:

  • PGG wprowadził wymóg przedłożenia deklaracji, bądź kserokopii deklaracji z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dla nabywców indywidualnych odbierających zakupiony węgiel na kopalni. 
  • Wprowadzenie deklaracji do CEEB kwalifikuje do otrzymania wyższego dodatku osłonowego przyznawanego przez GOPS.

Ulotka

 
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR