Mija Termin Składania Deklaracji

do CEEB
30 czerwca 2022 roku mija termin złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek ten dotyczy właścicieli lub zarządców budynków i lokali – zarówno mieszkalnych, jak i niemieszkalnych – w których znajduje się źródło ciepła. Kara za niezłożenie deklaracji to nawet 5 tysięcy zł.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) została uruchomiona 1 lipca 2021 roku przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest zebranie kluczowych informacji na temat źródeł ogrzewania w budynkach, co pomoże m.in. w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce.

Deklaracja o źródłach ogrzewania budynków. Po co zbierane są te dane?

Informacje o źródłach ogrzewania budynków w Polsce są zbierane po to, aby stworzyć kompletną bazę danych, na podstawie której będzie można tworzyć m.in. politykę walki ze smogiem i wysoką emisją. Dane, które są zbierane za pośrednictwem CEEB, mają stanowić podstawę do realizacji programów wymiany starych kotłów grzewczych, polityki niskoemisyjnej oraz przyznawania funduszy na działania wpływające na poprawę jakości powietrza.

Kogo dotyczy obowiązek złożenia deklaracji?

Co ważne, obowiązek dotyczy właścicieli lub zarządców, niezależnie od tego, czy sami korzystają z budynku, czy wynajmują go komuś innemu. Fakt wynajęcia lokalu nie prowadzi do przeniesienia obowiązku złożenia deklaracji na najemcę.

Do kiedy trzeba złożyć deklarację CEEB?

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy złożyć do 30 czerwca 2022 r. W przypadku zmiany źródła ciepła należy zaktualizować deklarację w ciągu 14 dni od chwili zaistnienia zmiany. W przypadku opóźnienia właścicielowi grozi kara w wysokości od 500 - 5000 zł.

Jak złożyć deklarację?

Dodatkowe bonusy wynikające ze złożenia deklaracji:

Ulotka