18
czerwiec 2024, wtorek
IMIENINY: Marka, Elżbiety

TERAZ
pochmurnie
18°
DZIŚ
zachmurzenie umiarkowane
27°
JUTRO
umiarkowane opady deszczu
24°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Maj 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Nabór dla Mieszkańców Gminy Kobierzyce

do programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – edycja 2024

Obraz 

Wójt Gminy Kobierzyce ogłasza dla mieszkańców gminy nabór do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który jest współfinasowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Planowany termin realizacji usług asystenta styczeń -grudzień 2024r.

Nabór Uczestników Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością ”dla JST - edycja 2024 prowadzony jest w terminie od 20.12.2023r do 03.01.2024r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Miejsce złożenia dokumentów- dokumenty można złożyć osobiście w GOPS w Kobierzycach lub wysłać pocztą na adres ul. Witosa 18 , 55-040 Kobierzyce (liczy się data wpływu dokumentów do siedziby GOPS).

W 2024 roku na terenie Gminy Kobierzyce planuje się objęcie pomocą w formie asystenta łącznie 6 osób z niepełnosprawnościami w tym:

  • 2 dzieci do 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, 
  • 1 osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności ze stopniem umiarkowanym lub równoważnym, 
  • 3 osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności ze stopniem znacznym.

Planowany wymiar wsparcia może ulec zmianie, w oparciu o wymagania Programu w zależności od zapotrzebowania zgłaszanego przez adresatów zadania oraz posiadanych przez Gminę Kobierzyce środków finansowych.
Udział w Programie dla Uczestników jest nieodpłatny.

Dokumenty, które należy złożyć siedzibie GOPS w Kobierzycach do naboru w Programie:

  1. Karta zgłoszenia do Programu (załącznik obligatoryjny), 
  2. kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności kandydata do Programu (załącznik obligatoryjny).

W przypadku złożenia przez kandydata do Programu niekompletnej dokumentacji zostanie on w wyznaczonym terminie wezwany przez Komisję do uzupełniania braków formalnych. Brak wstawiennictwa w wyuczonym terminie do uzupełnienia braków formalnych będzie skutkować odrzuceniem kandydatury do Programu.

Informacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach w sprawie naboru udziela Pan Mateusz Katzban tel. 71 36 98 023, e-mail: mkatzban@gops.kobierzyce.pl.

Załącznik do pobrania:

  1. Regulamin naboru dla uczestników Programu AOOzN 2024 
  2. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 
  3. Klauzula Informacyjna (Gmina) AOOzN 2024 
  4. Klauzula informacyjna RODO (Ministerstwo) - AOOzN 2024, 
  5. Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, który jest dostępny na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego https://bip.duw.pl/bip/programy/fundusz-solidarnosciowy/asystent-osobisty-osoby-niepel/5016,Nabor-wnioskow-na-realizacje-Programu-Asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnos.html.



PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR