18
czerwiec 2024, wtorek
IMIENINY: Marka, Elżbiety

TERAZ
słabe opady deszczu
17°
DZIŚ
zachmurzenie umiarkowane
27°
JUTRO
umiarkowane opady deszczu
24°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Maj 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Nabór dla Mieszkańców Gminy Kobierzyce

DO PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – edycja 2024

Logotypy

Wójt Gminy Kobierzyce ogłasza dla mieszkańców gminy nabór do Programu „oOpieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który jest współfinasowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Planowany termin realizacji usług opieki wytchnieniowej luty/marzec-grudzień 2024r.

Nabór Uczestników Programu „Opieka wytchnieniowa ”dla JST - edycja 2024 prowadzony jest w terminie od 30.01.2024r do 09.02.2024r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach w godzinach pracy GOPS.

Miejsce złożenia dokumentów- dokumenty można złożyć osobiście w GOPS w Kobierzycach lub wysłać pocztą na adres ul. Witosa 18 , 55-040 Kobierzyce (liczy się data wpływu dokumentów do siedziby GOPS).

W 2024 roku na terenie Gminy Kobierzyce pomocą objętych zostanie min. 5 osób sprawujących opiekę nad osobami z niepełnosprawnością którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w tym:

  • a) 1 dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności 
  • b) 4 osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Planowany wymiar wsparcia może ulec zmianie, w oparciu o wymagania Programu w zależności od zapotrzebowania zgłaszanego przez adresatów zadania oraz posiadanych przez Gminę Kobierzyce środków finansowych.

Udział w Programie dla Uczestników jest nieodpłatny.

Dokumenty, które należy złożyć siedzibie GOPS w Kobierzycach do naboru w Programie:

  1. Karta zgłoszenia do Programu (załącznik obligatoryjny), 
  2. kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności kandydata do Programu (załącznik obligatoryjny).

W przypadku złożenia przez kandydata do Programu niekompletnej dokumentacji zostanie on w wyznaczonym terminie wezwany przez Komisję do uzupełniania braków formalnych. Brak wstawiennictwa w wyuczonym terminie do uzupełnienia braków formalnych będzie skutkować odrzuceniem kandydatury do Programu.

Informacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach w sprawie naboru udziela Pan Mateusz Katzban tel. 71 36 98 023, e-mail: mkatzban@gops.kobierzyce.pl.

Załącznik do pobrania:

  1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieki wytchnieniowej” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 
  2. Klauzula Informacyjna (Gmina) OW 2024 
  3. Klauzula informacyjna RODO (Ministerstwo) – OW 2024, 
  4. Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchenniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, który jest dostępny na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego https://bip.duw.pl/bip/programy/fundusz-solidarnosciowy/opieka-wytchnieniowa/5087,Program-quot-Opieka-wytchnieniowaquot-edycja-2024.html
  5. Zarządzenie
  6. RegulaminPARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR