19
lipiec 2024, piątek
IMIENINY: Marcina, Wincentego, Wodzisława

TERAZ
pochmurnie
25°
DZIŚ
bezchmurnie
26°
JUTRO
zachmurzenie duże
27°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Nabór Wniosków

Projektu Grantowego pn. Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza do udziału w grudniowym cyklu pozakonkursowego Projektu Grantowego pn. Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych.

Wnioski należy składać we właściwych ze względu na miejsce położenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokumenty można dostarczać osobiście, nadawać przesyłką pocztową lub przez platformę ePUAP. Są one przyjmowane w cyklach miesięcznych – kolejny obejmuje listopad.

Projekt grantowy skierowany jest do stowarzyszeń ROD. Kwota dofinansowania wynosi standardowo od 10 tys. zł do 100 tys. zł, a jeśli liczba działek w ogrodzie przekracza 400, może sięgnąć nawet 150 tys. zł. Od grantobiorców nie wymaga się wniesienia wkładu własnego i przysługuje im prawo ubiegania się o przyznanie zaliczki.

Minimum 50% otrzymanych funduszy należy przeznaczyć na realizację inwestycji w tzw. zakresie podstawowym. Środki powinny zostać spożytkowane m.in. na zazielenienie roślinami miododajnymi wszelkich powierzchni – w tym dachów, ścian, płotów i gruntu czy uaktywnienie biologiczne terenu poprzez likwidację pół- lub nieprzepuszczalnych utwardzeń. Z kolei do 30% wydatków kwalifikowanych można przeznaczyć na inwestycje w zakresie elementów dodatkowych, np. na zagospodarowanie (w tym rekultywację) terenów ROD dotychczas nieużytkowanych oraz modernizację i budowę ogólnoogrodowej sieci energetycznej.

Do zadań objętych dofinansowaniem należą również koszty pośrednie oraz wydatki poniesione na przygotowanie dokumentacji technicznej (w obu przypadkach maksymalnie 10% wartości udzielonego grantu).

Otwarty konkurs grantowy dla stowarzyszeń ogrodowych został zorganizowany na podstawie zawartej w dniu 10 maja 2022 r. umowy między NFOŚiGW i ARiMR. Nabory odbywają się w miesięcznych etapach, począwszy od 30 maja 2022 r., aż do wyczerpania środków. Wartość całego projektu to 50 mln zł.
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR