Nadzór nad Budową Kanalizacji Sanitarnej

 utrudnienia w korzystaniu z dróg



W miejscowościach Kuklice i Pełczyce prowadzone są aktualnie roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej. Jest to pierwszy etap bardzo oczekiwanego dużego zadania realizowanego przez Gminę Kobierzyce, które w dalszej kolejności obejmie także wsie Księginice, Magnice, Nowiny, Chrzanów, Racławice Wielkie, Żerniki Małe, Małuszów, Krzyżowice i Bąki. Z uwagi na fakt, że budowy obejmują całe miejscowości, niestety wiąże się to z dużymi utrudnieniami dla ich mieszkańców, a w szczególności z utrudnieniami w korzystaniu z dróg. Aby uciążliwości były możliwie jak najmniejsze organizowane są na bieżąco spotkania z wykonawcą i nadzorem, który został powierzony Inżynierowi Kontraktu - firmie ENVI KONSULTING z Brzegu. Ewentualne zauważone nieprawidłowości, pytania dot. organizacji i jakości prac, prosimy kierować do wskazanych niżej przedstawicieli Inżyniera Kontraktu.

Kontakt:
- do końca tego roku  - Monika Tymczyszyn
monika.tymczyszyn@envi.com.pl
tel. 729 056 605

- od 1.01.2019 – Alicja Porochońska – Ostrowska
a.porochonska@outlook.com
tel. 785 820 131