26
maj 2023, piątek
IMIENINY: Dzień Matki, Filipa, Pauliny

TERAZ
bezchmurnie
14°
DZIŚ
bezchmurnie
14°
JUTRO
bezchmurnie
18°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Maj 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Nie Ryzykujesz Gdy Znasz i Szanujesz

świadomość zagrożeń i znajomość zachowań zwierząt

Świadomość zagrożeń i znajomość zachowań zwierząt, zaspokajanie ich potrzeb bytowych, przyjazne nastawienie obsługującego, powtarzalność czynności podczas codziennej obsługi ograniczają ryzyko niebezpiecznych zdarzeń, które kończą się dotkliwymi urazami, stresem i stratą czasu.

Odpowiednie traktowanie zwierząt inwentarskich jest uregulowane prawnie. Powinno również być podyktowane względami etycznymi i praktycznymi. Zwierzęta poddane w mniejszym stopniu czynnikom stresogennym są zdrowsze i bardziej wydajne, a ich obsługa łatwiejsza i bezpieczniejsza.

Krowy to z natury zwierzęta spokojne, jednak z uwagi na ich duża masę, mogą stanowić poważne zagrożenie dla osób zajmujących się ich obsługą. Podczas pracy przy krowach – zadawania paszy, usuwania obornika, udoju, przeprowadzania na pastwisko oraz segregacji sztuk chorych, dochodzi do wielu wypadków. Najczęściej są to kopnięcia, przygniecenia i uderzenia będące efektem niebezpiecznych dla człowieka reakcji zwierząt na stres, ból, okres rui, wzmożony instynkt macierzyński po porodzie, występowanie owadów w oborze.

Unoszenie lub tulenie uszu, grzebanie kończynami w podłożu, stroszenie sierści na grzbiecie, szczerzenie zębów, czy parskanie sygnalizują zagrożenie ze strony zwierzęcia.

Większość wypadków odnotowana jest w oborach, w których występuje konieczność wchodzenia między zwierzęta. Podczas obsługi krowa może się przemieścić i przydusić człowieka do ściany lub do drugiego zwierzęcia, może również bronić się kopiąc tylnymi kończynami do przodu i na boki. Mniej narażeni są rolnicy stosujący nowoczesne systemy chowu krów, które w znacznym stopniu ograniczają bezpośredni kontakt ze zwierzętami. Rozwiązania techniczne, m.in. szerokie korytarze paszowe i wygrodzone stanowiska, umożliwiają mechaniczne wykonywanie wielu czynności i ograniczają ciężkie prace ręczne.

Aby ograniczyć ryzyko wypadku podczas udoju, przed przystąpieniem do pracy, należy uważnie obserwować krowy, a z ich zachowania odczytać możliwe zagrożenie. Udój należy wykonywać w zacisznym miejscu, pozbawionym owadów.

Podczas obsługi młodych osobników, jak również w czasie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i weterynaryjnych, zalecana jest pomoc innych osób, a także stosowanie poskromów.

Szczególną ostrożność należy zachować przy obsłudze buhajów. Aby bezpiecznie je obsługiwać, należy wpiąć im kółko nosowe służące do przeprowadzenia za pomocą specjalnego drążka o długości m.in. 1,4 m zastosować mocny kantar oraz wydzielić stanowisko w osobnym pomieszczeniu.

Informacje pochodzą z broszury: ”Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich” oraz „Dobre praktyki BHP w chowie bydła”.

Więcej informacji na stronie www.krus.gov.pl

Sybilla Gancarek
specjalista ZPRO OR KRUS we Wrocławiu
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR