Niepubliczne punkty przedszkolneWykaz niepublicznych punktów przedszkolnych

 

Lp.NazwaAdresNr ewidencyjnyData wpisu
do ewidencji
1. Punkt Przedszkolny
POGODNA CHATKA
WYKREŚLONY Z REJESTRU

29.12.2017r.
BIELANY WROCŁAWSKIE
ul. Kolejowa 2A
55-040 Kobierzyce
5 15.11.2010r.
2. Punkt Przedszkolny
CHABEREK
WYSOKA
ul. Chabrowa 97 D
52-200 Wrocław
1 30.09.2008r.
3. Punkt Przedszkolny
CHABEREK
WYSOKA
ul. Chabrowa 97 E
52-200 Wrocław
2 04.09.2009r.
4. Punkt przedszkolny
BURSZTYNEK
ŻURAWICE
ul. Topolowa 9
55-040 Kobierzyce
7 31.10.2011r.
5. Punkt Przedszkolny LINGUA JUNIOR BIELANY WROCŁAWSKIE
ul. Malinowa 17
55-040 Kobierzyce
13 28.08.2015r.
6. Punkt Przedszkolny ZACZAROWANA KRAINA III WYSOKA
ul. Brzozowa 42A
52-200 Wrocław
14 01.09.2016r.