Niepubliczne Szkoły PodstawoweLp.

Nazwa

Adres

Nr ewidencyjny

Data wpisu
do ewidencji

 1.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori DCEM

BIELANY WROCŁAWSKIE
ul. Śnieżna 1
55-040 Kobierzyce

17

24.09.2021r.

 

 

Stan na dzień: 2 listopada 2021r.