Noc Spisowa

w związku ze zbliżającym się zakończeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w dniu 30 września br., Główny Urząd Statystyczny organizuje we wszystkich urzędach statystycznych przedsięwzięcie pn. „Noc spisowa”.

Jego celem jest udostępnienie respondentom, którzy się jeszcze nie spisali, punktów spisowych w dniu 25 września br. (sobota) w godzinach od 8.00 do 24.00.

W Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu oraz jego oddziałach będą w tym dniu udostępnione stanowiska do samospisu (wraz z obsługą – pracownikami udzielającymi niezbędnej pomocyrespondentom). Do dyspozycji respondentów, w tych samych godzinach, będzie też Infolinia spisowa.

W Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu i jego oddziałach punkty spisowe będą dostępne dla respondentów także:

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, szczególnie w godzinach wieczornych, pracownikom obsługującym punkty spisowe w wyżej wymienionych lokalizacjach oraz rachmistrzom, realizującym w nich wywiady bezpośrednie z osobami, które będą chciały skorzystać z tej formy spisania się, skierowano prośbę o wsparcie do Policji.