17
lipiec 2024, środa
IMIENINY: Anety, Bogdana, Aleksego

TERAZ
zachmurzenie małe
24°
DZIŚ
zachmurzenie małe
24°
JUTRO
zachmurzenie duże
26°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Nowa Kultura

modernizacja cyfrowa Kobierzyckiego Ośrodka Kultury

Logotypy

Kobierzycki Ośrodek Kultury informuje, że otrzymał dofinansowanie z Funduszy Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury w ramach projektu grantowego „Konwersja cyfrowa domów kultury”. W dniu 08.10.2021 została podpisana umowa na realizację grantu. Miło jest nam poinformować, że w tym miesiącu otrzymaliśmy środki na realizację w/w zadania. Wysokość środków jakie otrzymaliśmy z Funduszu Europejskiego pozostającego w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury to kwota 109 900 zł.

Środki te przeznaczone zostaną na zakup sprzętu audio-video do transmisji online i streamingu (sprzęt komputerowy z akcesoriami i oprogramowaniem, urządzenia dla osób niepełnosprawnych - domowa pętla indukcyjna). Kobierzycki Ośrodek Kultury dzięki projektowi będzie mógł stworzyć optymalne w zakresie edukacji kulturalnej, animacji oraz stworzy warunki do uczestnictwa osób ze szczególnymi potrzebami. Wszystko to odbędzie się dzięki wyposażeniu, które jest niezbędne do realizacji celów statutowych ośrodka. Pozyskane środki finansowe pomogą nam wyposażyć sale: plastyczną, muzyczne i inne. Sala muzyczno-widowiskowa zostanie doposażona w urządzenia pozwalające na streaming wydarzeń kulturalnych odbywających się w ośrodku. Wszystkie zaplanowane działania dadzą większe możliwości funkcjonowania domu kultury w czasach, gdy zajęcia prowadzone są on-line a koncerty i inne wydarzenia odbywają się bez udziału publiczności.

Dzięki szkoleniom oraz odpowiedniemu wyposażeniu, stworzymy nowoczesne warunki dla społeczności lokalnej. Zakup wyposażenia i szkolenia zwiększą kompetencje pracowników domu kultury. Nasza działalność będzie bardziej efektywna i widoczna. Do napisania projektu grantowego skłoniła nas sytuacja związana pandemią COVID-19. Przez pandemię zachwiana została relacja z naszymi odbiorcami oraz z niektórymi podmiotami np. ze stowarzyszeniami, szkołami. Brak odpowiedniego wyposażenia zapoczątkował poszukiwanie środków finansowych. Kobierzycki Ośrodek Kultury złożył w tym celu wniosek do Narodowego Centrum Kultury na wyposażenie i doszkolenie pracowników w zakresie kompetencji cyfrowych. Dzięki pozyskanym środkom znów będziemy mogli być w stałym kontakcie i nie odczujemy negatywnych skutków pandemii.
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR