19
lipiec 2024, piątek
IMIENINY: Marcina, Wincentego, Wodzisława

TERAZ
bezchmurnie
17°
DZIŚ
bezchmurnie
27°
JUTRO
zachmurzenie duże
27°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Nowe wnioski o 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach informuje,


iż od 01-08-2017 r. można składać wnioski o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy obejmujący pełny rok od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku. Wniosek o świadczenie wychowawcze powinny złożyć zarówno te rodziny, które chcą dołączyć do programu „Rodzina 500 plus”, jak i te, które są zainteresowane kontynuowaniem korzystania z otrzymywanego świadczenia.

Główne zasady bez zmian

Świadczenie wychowawcze „500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Takie samo wsparcie przysługuje także na pierwsze lub jedyne dziecko, wychowujące się w rodzinie o niskich dochodach. W tym drugim przypadku warunkiem przyznania świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego w wysokości 800 zł lub – w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego – 1200 zł na osobę w rodzinie.

Kiedy złożyć wniosek?

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. W praktyce oznacza to, że przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik nastąpi do 31 października 2017 roku.

Jakie dokumenty?

Jeśli rodzina ubiega się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie ma wymogu dokumentowania sytuacji dochodowej. Jedynie prawo do świadczenia na pierwsze dziecko jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. W takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. W tym celu do wniosku należy dołączyć odpowiednie – zależne od indywidualnej sytuacji rodziny – dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępnia podmiot realizujący te świadczenia. W naszej gminie jest to – właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o wsparcie – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. W. Witosa 18. Wypełniony wniosek można złożyć osobiści w biurze nr 10 ( I piętro), gdzie przyjmowane są wnioski na pierwsze i kolejne dziecko oraz w biurze nr 11 ( I piętro), gdzie złożyć można wniosek na drugie i kolejne dziecko. Oprócz tego wniosek można złożyć listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez Internet. W tym ostatnim przypadku rodziny mają do wyboru aż 4 kanał online. W śród nich: ministerialny portal Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną. Niezbędne informacje można znaleźć również na stronie www.gops.kobierzyce.pl.

Dyrektor GOPS
Ludwika Teresa Oszczyk
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR