Nowość w Programie „Mój Prąd”

składanie wniosków przez pełnomocnika

Wszyscy, którzy nie mają profilu zaufanego, czy e-dowodu, a chcą skorzystać z 5 tysięcy zł. dotacji na przydomową fotowoltaikę, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Ministrem Cyfryzacji i Centralnym Ośrodkiem Informatyki przygotował kolejne ułatwienie w programie „Mój Prąd”. To możliwość składnia elektronicznych wniosków na gov.pl przez pełnomocnika.

Nowa opcja w „Moim Prądzie” ma na celu maksymalne poszerzenie możliwości składania elektronicznych wniosków o dotacje. Pełnomocnik, czyli osoba upoważniona, może szybko i łatwo wyręczyć potencjalnych wnioskodawców w internetowym aplikowaniu o dotację. Wzór pełnomocnictwa do złożenia wniosku w ramach programu „Mój Prąd” znajduje się na stronie mojprad.gov.pl (zakładka „Złóż wniosek”) i obowiązuje od 22 maja 2020 r. Należy go pobrać, wydrukować, podpisać a następnie załączyć w formie skanu do elektronicznego formularza na gov.pl.

„Mój Prąd” to największy w Europie program finansujący mikroinstalacje fotowoltaiczne (PV) dla osób fizycznych. To aż 1 miliard złotych na rozwój przydomowych źródeł energii odnawialnej. Oferowane dofinansowanie w formie dotacji pokrywa do 50% kosztów kwalifikowanych montażu i zakupu mikroinstalacji, ale nie więcej niż 5 tysięcy złotych na jedno przedsięwzięcie.

mojprad.gov.pl