Nowy Dom Opieki

fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci uruchomiła w dniu 19 listopada br. pierwszy w województwie dolnośląskim Dom Opieki Wytchnieniowej

Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci uruchomiła w dniu 19 listopada br. pierwszy w województwie dolnośląskim Dom Opieki Wytchnieniowej dla dzieci nieuleczalnie i przewlekle chorych będących w opiece paliatywnej z Dolnego Śląska. Dom powstał na terenie Szpitala Rehabilitacyjnego w Żmigrodzie przy ul. Willowej 4. Dom w Żmigrodzie jest pomostem do utworzenia większego Domu Opieki Wytchnieniowej we Wrocławiu, który jest w trakcie budowy.

Na przełomie listopada i grudnia najbardziej potrzebujące osoby w wieku od kilku miesięcy do 33 roku życia znajdą w Żmigrodzie wytchnienie od trudów codziennego życia. Rodzice mogą na kilka dni lub tygodni oddać dziecko pod opiekę w przyjaznym miejscu jakim jest Dom Opieki Wyręczającej. Profesjonalnie przygotowany personel, nowoczesne wyposażenie oraz ciepłe miejsce pozwoli zmierzyć się z chorobą dając tak bardzo potrzebną nadzieję.

„Amor Vincit Omnia - kompleksowy projekt zapewnienia opieki wytchnieniowej dla dzieci i młodzieży z terenu Dolnego Śląska“ realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WD 2014-2020 w ramach EFS.