16
maj 2024, czwartek
IMIENINY: Andrzeja, Szymona, Wieńczysława

TERAZ
bezchmurnie
23°
DZIŚ
bezchmurnie
23°
JUTRO
zachmurzenie duże
15°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Kwiecień 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobierzyce

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na lata 2018 - 2021

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kobierzyce

Na podstawie art. 30, 39 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), mając na uwadze art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2017 poz. 519 ze zm.)

Wójt Gminy Kobierzyce informuje o:

1) możliwości zapoznania się z dokumentem projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na l. 2018-2021 na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kobierzycach www.ugk.pl w zakładce Aktualności lub w siedzibie Urzędu Gminy w Kobierzycach przy al. Pałacowej 1, w pok. Nr 11, w godzinach pracy Urzędu;
2) możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni tj. od dnia 11 grudnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Uwagi i wnioski można składać:
- w formie pisemnej – w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce lub przesyłać pocztą na w/w adres,
- ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce pok. 11 (w godzinach pracy Urzędu),
- e-mailem na adres: enawrocka@ugk.pl.
Uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Wójta Gminy Kobierzyce.
Wnioski i uwagi powinny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku i uwagi.

Podano do publicznej wiadomości przez:

1. Umieszczenie na BIP-ie i na tablicy ogłoszeń w: Urzędzie Gminy w Kobierzycach.
2. Umieszczenie na stronie internetowej www.ugk.pl.
3. Ogłoszenie w prasie lokalnej.

Ikona pdf - Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na lata 2018 - 2012
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR