Ochotnicza Straż Pożarna
Ochotnicza Straż Pożarna na terenie Gminy Kobierzyce działa bardzo prężnie. Choć warto pamiętać, że pierwsze jednostki powstały spontanicznie z inicjatywy mieszkańców już w latach 1946 –1950. Początkowo były wyposażone w konne wozy pożarnicze i ręczny sprzęt gaśniczy. Z czasem doposażone zostały w sprzęt mechaniczny i samochody strażackie. Na przestrzeni lat wyposażenie jednostek było sukcesywnie modernizowane, aż do czasów współczesnych, w których większość jednostek dysponuje nowoczesnym sprzętem pożarniczym.

Obecnie na terenie gminy funkcjonują trzy jednostki OSP: w Kobierzycach, Pustkowie Wilczkowskim oraz Pustkowie Żurawskim. Wszystkie posiadają osobowość prawną i należą do Związku OSP Rzeczpospolitej Polskiej.

Każdą jednostką dowodzi komendant OSP, który jest odpowiedzialny m.in. za gotowość i udział w akcjach pożarowych i ratowniczych oraz szkolenie członków. We władzach jednostek, najczęściej 5 - 7-osobowych, zasiadają prezes, wiceprezes, naczelnik, zastępca naczelnika, sekretarz oraz skarbnik. Za koordynację oraz wytyczanie kierunków działań wszystkich jednostek odpowiada Gminny Zarząd Związku OSP Rzeczpospolitej Polskiej, którego kadencja trwa 5 lat. W jego skład wchodzi prezes, wiceprezes, komendant gminny OSP, skarbnik, sekretarz oraz czterech członków.

Przez ponad 65 lat w jednostkach OSP na terenie gminy działało ponad 400 osób. Obecnie jest to 90 osób, w tym 59 członków czynnych (4 kobiety), 23 honorowych i 8 wspierających. Ponadto przy OSP Pustków Żurawski działa 10-osobowa młodzieżowa drużyna pożarnicza.

Działalność straży finansowana jest głównie z budżetu gminy. Każda jednostka ma swoją remizę, a strażacy wyposażeni są w mundury pozwalające uczestniczyć w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Również sprzęt, z którego korzystają oni na co dzień, pozwala na skuteczne uczestniczenie w akcjach i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. Na wyposażeniu jednostek znajdują się m.in. cztery  samochody pożarnicze (mercedes -2, star 244, ford), kilkanaście różnego rodzaju pomp, piły spalinowe do drewna, betonu i stali, rozpieraki hydrauliczne do karoserii samochodowych, sprężarki oraz agregaty prądotwórcze z zestawami oświetleniowymi oraz wiele innego sprzętu niezbędnego do prowadzenia akcji ratunkowo-gaśniczych.

Strażacy z Gminy Kobierzyce działają samodzielnie lub wspierają jednostki Państwowej Straży Pożarnej, ściśle współdziałają zwłaszcza z Jednostką Gaśniczo-Ratowniczą w Kątach Wrocławskich. Każdego roku biorą udział w 200 -300 akcjach. Zazwyczaj uczestniczą w gaszeniu różnorodnych pożarów, likwidacji klęsk żywiołowych oraz pomagają poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Ponadto uczestniczą oni w życiu lokalnych społeczności. Organizują i biorą udział w zawodach pożarniczo-sportowych czy manewrach. Prowadzą również konkursy dla dzieci i młodzieży oraz akcje profilaktyczne o zagrożeniach pożarowych, ekologicznych i klęskach żywiołowych.

Dodatkowo aktywnie uczestniczą w imprezach z okazji świąt państwowych, gminnych i kościelnych. Nie tylko pomagają w ich organizacji, ale także zabezpieczają je pod względem przeciwpożarowym, porządkowym oraz reprezentacyjnym.

Wszystko to powoduje, że strażacy cieszą się dużym uznaniem i poważaniem lokalnej społeczności. Za swoją szeroką działalność, jednostki OSP zostały uhonorowane sztandarami - Kobierzyce w 2013 roku, a Pustków Żurawski i Wilczkowski w 2004 roku. Ponadto, z okazji ponad 65-letniej działalności, wyróżniono je Srebrnym Medalem Zasługi dla Pożarnictwa. Druhowie strażacy posiadają m.in. medale za zasługi dla pożarnictwa – złote 4, srebrne 40, brązowe 29; odznaki Wzorowy Strażak” – 38; odznaki „Za Wysługę Lat”- 40 oraz inne wyróżnienia.

 

Strażackie adresy i telefony
1. Zarząd Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Kobierzycach
Prezes Zarządu: Ryszard Pacholik
tel.: +48 71 36 98 100; 101
Komendant Gminny: Ryszard Kądziela
kom.: +48 665 965 411
2.Ochotnicza Straż Pożarna w Kobierzycach, ul. Robotnicza 10
Prezes: Dominik Krumin
tel.: ---
kom.: +48 601 358 757
Naczelnik: Kamil Turecki
kom.: +48 665 965 070
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Pustkowie Wilczkowskim, ul. Domianowicka 1
Prezes: Ryszard Kądziela
kom.: +48 665 965 411
Naczelnik: Radosław Kądziela
kom.: +48 781 033 948
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Pustkowie Żurawskim, ul. Kolejowa 13
Prezes: Cezary Różalski
kom.: +48 665 965 227
Naczelnik: Dawid Klusik
kom.: +48 661 030 743