Odmrażanie Sportu Powszechnego

w obiektach sportowych Gminy Kobierzyce administrowanych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zostają otwarte następujące obiekty sportowe:

od dnia 04.05.2020 r. - Ślęzańsko-Bielański Obiekt Sportowo-Rekreacyjny (orliki, rolkostrada)

od dnia 06.05.2020 r. - Stadion Sportowy w Kobierzycach
(teren rekreacyjny, płyta sztuczna boiska do piłki nożnej)

Korzystając z w/w obiektów należy przestrzegać zasad określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie zasad ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii.